Introduction of performers

Tsunayoshi TOKUGAWA
  • Keishouin
  • Hane Dayuu
  • Princess Rice-cake
  • Kinshirou TOUYAMA
  • Tadasuke OOKA
  • Hanzou HATTORI
  • Kuma&Hachi
  • Sora Dayuu &Tobi Dayuu
  • Syaraku